24 май

Original %d0%a2%d0%b5%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%80 %d0%a2%d0%a0%d0%90%d0%af%d0%9d%d0%9e%d0%92 01
Не спирай, звън безсмъртен на българската реч ♥ Теодор ТРАЯНОВ