Александър ДЮМА –БАЩА

Original alexander duma 01
Жените никога нямат такава сила, както след поражение ~ Александър ДЮМА-БАЩА