Алексей УХТОМСКИ

Original %d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%b8%cc%86 %d0%a3%d0%a5%d0%a2%d0%9e%d0%9c%d0%a1%d0%9a%d0%98 01
Светът е за човека такъв, какъвто си го е заслужил, а човек е такъв, какъвто е неговият свят | Алексей УХТОМСКИ