Антология на българската любовна лирика

Original radoi ralin 01
Забравили сме тая простота, с която кацат птиците на двора ♥ Любовно от Радой РАЛИН