Effective Negotiating

Original chester karrass 01
В бизнеса, както и в живота, не получаваш това, което заслужаваш, а това, за което се договориш | Честър КАРАС