Екхарт Толе

Original deteto mi ne tryabva da strada eckhart tolle 01
„Детето ми не трябва да страда“. Точно тази мисъл е коренът на страданието ~ Екхарт ТОЛЕ