Енциклопедия на женската мъдрост и остроумие

Original %d0%9c%d0%b0%d1%80%d0%b3%d1%8c%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82 %d0%b4%d1%8c%d0%be %d0%9d%d0%90%d0%92%d0%90%d0%a0 01
По-добре да се обича една жена като жена, отколкото няколко да се почитат като икони ♥ Маргьорит дьо НАВАР