Георги Господинов

Original %d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0 %d0%bd%d0%b0 %d1%82%d1%8a%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b0 01
Детството и младостта са пълни с глаголи. Остаряването е прилагателно ♥ Георги ГОСПОДИНОВ