гещалт терапевт

Original %d0%a3%d0%bc%d0%b5%d0%b5%d0%bc %d0%bb%d0%b8 %d0%b4%d0%b0 %d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b5 %d0%b8 %d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be %d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be %d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b5 %d0%be%d1%82 %d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b5 01
♥ Най-доброто от мен, което мога да ти дам, е това, което искам да ти дам…