което да е толкова далеч

Original richard bach 01
♥ Важно е само това, което е направено от истина и радост