Макаренко

Original makarenko 01
Вие възпитавате детето във всеки момент от живота си, дори тогава, когато не сте си вкъщи | МАКАРЕНКО