Макс Вебер

Original max weber 01
Под разногласията за средствата се крият разногласия за целите ~ Макс ВЕБЕР