Мост към вечността

Original richard bach 01
Най-посветените души, те са и най-самотни! ♥ Ричард БАХ