най-големите италиански живописци

Original %d0%9b%d0%b5%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%be %d0%b4%d0%b0 %d0%92%d0%b8%d0%bd%d1%87%d0%b8 01
Кой поет с думи ще сложи пред теб, влюбени, верния образ на твоя идеал с такава истинност като художника? ♥ ЛЕОНАРДО