Невротичната потребност от любов

Original karen horney 01
Ненаситност на желанието да бъдеш обичан и неспособността да обичаш ~ Карен ХОРНИ