омраза

Original rumi 01
Отрова е всичко, което надвишава нашите нужди ♥ Персийският поет и мъдрец РУМИ