писатели

Original %d1%81%d1%82%d0%b5%d1%84%d0%b0%d0%bd %d1%86%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%b2 01
Това ли е великата мисия на човека: да живее - за да работи, да работи - за да яде, да яде - за да живее?