Рудолф Щайнер

Original %d0%a0%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%84 %d0%a9%d0%b0%d0%b8%cc%86%d0%bd%d0%b5%d1%80 01
Всичко, което се създава заради ползата, поради личен или групов егоизъм, в бъдеще ще бъде враг на човека ~ Рудолф ЩАЙНЕР