Тютюн

Original %d0%94%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%8a%d1%80 %d0%94%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b2 01
Светът на богатите е прекалено беден, за да плати цената на любовта ♥ Димитър ДИМОВ