възпитание

Original lev tolstoy 01
Възпитанието ограбва, а не поправя хората ♥ Лев ТОЛСТОЙ